Interaktivní průvodce pro Váš online marketing

Co přesně zvolenému publiku sdělíme?


Fáze "formulace sdělení" by měla vždy navazovat na vymezení cílové skupiny, kterou chceme sdělením oslovit. Čím užší a přesnější je "cílovka" tím adresnější a účinnější sdělení vytvoříme. Stejně jako úzké vymezení "ideálního zákazníka" je vhodné i sdělení zaměřit velmi specificky, a to ideálně na jediné téma. Pravděpodobnost, že jedním sdělením současně podpořím image značky, zvýším ziskovost prodeje všech produktů a služeb, přilákám investory a ještě přiměju kolemjdoucího zájemce k první objednávce je minimální. Největší šanci na úspěch mám, když dodržím pravidlo "jedno sdělení - jeden cíl". 

Další zásadou dobrého sdělení je potenciálnímu zájemci jasně sdělit, co přesně chci, aby udělal. Přitom není od věci dát možnost vykonat požadovanou akci více různými možnostmi. Někdo preferuje mail, jiný vyplnění formuláře a třetí rovnou telefonát. Prvním předpokladem úspěch ale je získat pozornost osloveného. To znamená podívat se na svět z jeho úhlu pohledu. Do centra mého sdělení tedy neumístím své logo ani název mé firmy největším písmem v zorném poli ani vágní formulaci v duchu "jedinečná nabídka - sleva do vyprodání zásob". Svou pozornost věnuji automaticky tomu, co mě zajímá nejvíc. S pozorností zájemce o mou nabídku je to stejné, proto bude úspěšným hlavním obsahem sdělení to, co zajímá "mého ideálního zákazníka". Proto jsem si dal tu práci s jeho pečlivou definicí a vymezením, aby mé sdělení co nejlépe přitáhlo jeho pozornost. 

Oslovený by se měl dovědět dvě podstatné věci :

a) proč je moje nabídka pro něj zajímavá 

 b) proč je nejlepší se na tohle téma bavit se mnou 

Pokud z kombinace a) a b) vyplyne jedinečnost a nevšednost mé nabídky a pokud se mi podaří pozornost osloveného přilákat k možnosti neobvyklého zážitku spojeného s mou nabídkou, významně vzrůstá má šance na úspěch. 

Účinnost mého sdělení se dále zvýší, pokud do něj zapracuji strukturu:

 1. popis problému  

2. popis řešení spočívající v mé nabídce 

3. popis situace, kde už to zafungovalo 

I v případě, že v tomto konkrétním případě zájemce o nabídku nezískám, mám šanci, že mu utkvím v paměti jako někdo, kdo řeší tento typ problémů a příště se mu ta asociace vybaví o to rychleji a intenzivněji. 

Daleko nejdůležitějším parametrem mého sdělení ale musí být schopnost vyvolat emoce. Ve skutečnosti se komukoli z nás jen velmi vzácně stane, že učiní rozhodnutí na základě rozumné analýzy logických argumentů. Naopak je typické, že naše podvědomí nejprve učiní rozhodnutí na základě emocí a až následně náš intelekt vybuduje argumentační logiku k obhájení rozhodnutí. Oslovení, které vyvolá emoce je zpravidla vždy úspěšnější než důkladně vystavěná logická argumentace. Proto existuje specializovaná profese "copywriter" jejímž úkolem je sestavit sdělení, které v ideálním případě vyhoví všem výše popsaným nárokům.


Vyplňte a odešlete registrační formulář a ZDARMA získejte konzultaci na téma:

"Jak formulovat poutavou, výstižnou a účinnou nabídku a získat nové zájemce"