Interaktivní průvodce pro Váš online marketing

Jak se vybrané publikum dostane k naší nabídce?

Jakmile máme jasno komu nabízíme a co přesně chceme sdělit, stojíme před rozhodnutím, jaké prostředky ke sdělení použít. Výhodou internetové reklamy je, že se její účinnost dá měřit a vyhodnocovat. Na rozdíl od rozhlasu, televize či tiskovin se v online světě vždy dovíme, jaká reklama změnila osloveného v zájemce případně rovnou v zákazníka. Máme tak vždy možnost vyhodnotit návratnost nákladů na reklamu. Existuje celá řada různě definovaných indexů účinnosti a konverzních poměrů podle charakteru vybraného reklamního média. 


Placenou reklamu na internetu lze zjednodušeně rozdělit na oblasti: digitální média, pozice ve vyhledávačích, sociální sítě a e-mail marketing. Každá z oblastí má své zvláštnosti při zadávání i měření a vyhodnocování a každá vyžaduje kvalifikaci a odbornost k dosažení užitečných výsledků. Proto je obvyklé při zadávání placené reklamy využívat externí či interní vyškolené specialisty. Ti si jednak udržují aktuální znalosti o neustále se měnících funkcích jednotlivých platforem a současně znají jejich výhody i nevýhody. Zapojení specialistů přinese jak rychlejší rozhodnutí o výběru konkrétního reklamního média, tak efektivnější realizaci. 

Největší výhodou online prostředí je možnost v malém objemu testovat odezvu na různé kombinace v rámci trojlístku "1.definice cílové skupiny + 2.obsah a forma sdělení + 3.výběr reklamního média". Do kombinace s nejlepším výsledkem v testu pak lze investovat s předpověditelným výsledkem.

Je-li účelem mé reklamy podpora prodeje, chci ve finále vždy vědět kolik mě stojí získání nového zákazníka. Pokud mě získání jednoho zákazníka stojí 1.000 Kč a přitom budu mít u každé nové transakce průměrný zisk 2.000 Kč (tj. např. u deseti zákazníků jsem v plusu 10.000) je moje reklama zisková a bez váhání bych měl do této propagace vložit více prostředků. Pokud ale zisk z každé transakce bude průměrně jen 500 Kč, tak s každou novou zakázkou přicházím o 500 Kč a reklamu bych měl co nejdříve zastavit. Tahle průzračně jednoduchá kalkulace neplatí, pokud je každá nová zakázka následována dlouhodobým placeným vztahem jako je předplatné údržby, dodávky spotřebního materiálu atp. Pak lze náklady na získání nového zákazníka porovnávat s "celkovou hodnotou obchodního vztahu", kterou definujeme např. jako průměrný roční zisk z tržeb u jednoho zákazníka - pak můžeme být v ročním horizontu v plusu, zatímco samotné získání nového klienta je bezprostředně ztrátové. Na otázku kolik mám v takovém případě utratit za reklamu mi pak odpoví finanční modelování i mé posouzení rizika jít do krátkodobé ztráty s vidinou dlouhodobého zisku.
Je-li cílem mé reklamy získání nového zaměstnance, měl bych mít představu o hranici rentability takové reklamy a sdělení, které nepřitahuje dostatek měřitelné pozornosti nahradit jiným.
Pokud cílím na posílení renomé značky, zvýšení důvěryhodnosti a zviditelnění mé kompetence na trhu, je hlavním kritériem počet a kvalita nově získaných kontaktů se zájmem o spolupráci s mou firmou. I zde je klíčové hodnocení účinnosti každé placené reklamy a výběr té nejlepší z několika testovaných variant. Pokud se stane, že díky úspěšné reklamě zájem o mou nabídku převýší mou komunikační kapacitu získám možnost dát přednost určitému typu zákazníků nebo zvýšit své ceny. Současně je ale dobré mít jasno, jak vysoká cena za jeden nový kontakt je akceptovatelná a neúčinnou reklamu včas zastavit.
Jsem-li aktivní v neziskové oblasti nebo v oblasti veřejných služeb, jde mi buď o zviditelnění mé činnosti v očích veřejnosti a získání veřejného zájmu, nebo o prezentaci mé činnosti zřizovatelům, sponzorům a podporovatelům. Můj rozpočet na reklamu je nejspíš v daném období jasně daný a cílem je naložit s ním co nejefektivněji. Možnost na internetu v malém objemu měřit a testovat účinnost a velikost odezvy na mé reklamní sdělení mi umožní vysokou efektivitu vynaloženého reklamního rozpočtu.


Vyplňte a odešlete registrační formulář a ZDARMA získejte konzultaci na téma:

"Jak vybrat ideální prostředky ke sdělení naší nabídky"