Interaktivní průvodce pro Váš online marketing

Jak se oslovený stane zájemcem o naši nabídku?

Poté, co definujeme OSLOVENÍ - tj po pečlivém výběru koho oslovíme, po nalezení ideální formulace, po výběru média - a po vyladění účinnosti tohoto trojlístku k získání pozornosti oslovených před sebou máme další výzvu. Jak proměníme osloveného v zájemce, který nám na sebe dá kontakt a projeví o naši nabídku zájem. Jak upoutáme pozornost a navážeme VZTAH.
Je dobré - ideálně už úplně na začátku při definici celé marketingové strategie - se rozhodnout mezi režimy "Lovec" anebo "Farmář". Jako "Lovec" usiluji o proměnu z osloveného na zájemce a vzápětí na zákazníka v jediném komunikačním kroku a záměrně nevěnuji pozornost těm, kteří sice dají najevo zájem, ale rozhodnutí k nákupu odloží na jindy. Jako Lovec budu zpravidla nabízet sezónní hity, klidně pokaždé z jiného oboru ideálně rychloobrátkové spotřební zboží "v akci", kdy je záměrem maximální konverze z osloveného přímo na zákazníka a cílem je navázání vztahu jen pro tu jedinou aktuální transakci. Strategie Lovce je pokaždé "jednorázová" a pokaždé na míru dané nové situaci. Vedle toho je strategie Farmáře zásadně odlišná v tom, že moje nabídka je dlouhodobě stabilní a záleží mi na dlouhodobé pozici na trhu a na jejím posilování. V takovém případě dám přednost dvěma odlišným a na sebe navazujícím komunikačním krokům: 1 - získat ze všech oslovených co nejvíce zájemců a z těchto zájemců si postupně budovat databázi všech, kteří se setkali s mou nabídkou, projevili o ni zájem a s určitou pravděpodobnosti mé nabídky někdy využijí. 2 - vybudovat se zájemci takový dlouhodobý vztah, že v okamžiku, kdy zájemce rozhodne pro nákup, budu jeho první volbou. Budování dlouhodobého vztahu se zájemci a jejich postupné proměňování v zákazníky je samostatnou komunikační disciplínou při níž se využívají více či méně sofistikované a více či méně automatizované systémy kategorie OMS (Opportunity Management System). Ty jsou současně nejčastěji podmnožinou šířeji pojatých komplexních systémů CRM (Customer Relationship Management).


Vyplňte a odešlete registrační formulář a ZDARMA získejte konzultaci na téma:

"Jak u těch, které oslovíme, získáme spojení právě s těmi, kteří mají o nabídku zájem?"