Interaktivní průvodce pro Váš online marketinng

Jak se zájemcem vybudujeme VZTAH?


Protože víme, že vice než 90% těch, kteří o naši nabídku projevili zájem, není připraveno k okamžitému nákupu, stojíme o to s nimi navázat trvalý vztah. Pokud jsme získali zájemce, který nám na sebe sdělil kontakt a souhlasil s pokračováním naší komunikace, je nyní naším cílem nejen tento zájem udržet, ale dále ho rozvíjet, abychom se - díky vztahu, který si s ním vybudujeme - stali jeho první volbou v případě, že se rozhodne k nákupu. Ve většině situací se až díky našemu dobře vybudovanému vztahu ze zájemce o naši nabídku stane náš zákazník.


 Je celá řada různých taktik, jak si udržet něčí dlouhodobý zájem a přitom ho neznechutit komunikací, která by byla obtěžující. Obecně je ideální mít se zájemci pravidelnou komunikaci. Podle okolností může jít o sdělení např. jednou týdně ale i třeba jednou za čtvrtletí. Zcela klíčovou roli ale hraje naše schopnost při každém jednotlivém sdělení poskytnout zdarma něco, co má pro zájemce nějakou hodnotu. Tak, abychom každým sdělením získali od zájemce alespoň minimální "kvantum jeho pozitivní pozornosti". V praxi se osvědčilo využívat k podpoře komunikace se zájemci o naši nabídku více či méně rozsáhlé a sofistikované systémy kategorie OM (Opportunity Management) - ať už samostatně nebo v rámci širšího systému CRM (Customer Relationship Management). Jistě nám bude stačit blok a tužka (či poznámky v mobilu) a většinu podstatných věcí udržíme v hlavě pokud o naši nabídku projeví zájem 7 či 8 zájemců ročně a pokud za úspěch považujeme jednu obchodní realizaci za rok či dva roky. I desítky zájemců stále snadno zvládneme pomocí tabulkového procesoru jako Excel. Naopak, pokud o naši nabídku stojí desetitisíce či statisíce zájemců a naším cílem jsou tisíce až desetitisíce realizovaných zakázek ročně, bude nutné navrhnout promyšlený systém, s nímž bude současně pracovat celý náš marketingově-prodejní tým. Systém, díky němuž budeme v každém okamžiku mít přehled o mnoha tisících sdělení v rámci naší komunikace s množstvím zájemců a díky němuž dokážeme velkou část našich komunikačních transakcí buď zcela nebo částečně automatizovat. Kvalifikované využití specializovaných softwarových nástrojů k tomu, abychom rozsáhlou databázi zájemců využili ke smysluplné komunikaci a k postupné proměně zájemců v zákazníky je dnes podmínkou úspěchu a může být i významnou konkurenční výhodou. V platnosti ovšem zůstává základní podmínka "opakovaného poskytování hodnoty" s cílem opakovaně získávat "kvantum pozitivní pozornosti" našich zájemců. Tzn. že ani sebedokonalejší systém OM či CRM nám nezajistí úspěch, pokud pravidelná sdělení našim zájemcům pro ně budou spíše obtěžující než podnětné a zajímavé.


Vyplňte a odešlete registrační formulář a ZDARMA získejte konzultaci na téma:

"Jak si udržet dlouhodobý zájem o naši nabídku až do okamžiku rozhodnutí o nákupu"