NABÍDKA

V naší firmě Nanuk.ID věříme, že ideální je živit se naplňováním svého poslání.

Z poslání plyne naše nabídka - a tou je pomoc při  "Osvěžení Vaší online identity"

tak, aby Vaše online marketingová komunikace účinně přispěla k úspěchu Vašeho záměru.

. . .

Obecně lze říct, že každou Nabídku má smysl formulovat hlavně tehdy, když "jste ve svém živlu" při činnostech, které ostatní ocení. Váš talent, schopnosti, dovednosti, znalosti.. všechno, co s radostí poskytnete druhým  je pak "obsahem Vaší nabídky".

Způsob, jak svou nabídku formulujete je "forma Vaší nabídky".

Podstatnou výhodou online marketingu je možnost v malém otestovat několik různých kombinací vyjádření obsahu i formy a pak věnovat nejvíce energie a pozornosti kombinaci, která se ukazuje jako nejúčinnější - tzn. té, na kterou reaguje nejvíce potenciálních zájemců.

Jen bychom se při "postupném ladění nejlepší nabídky" měli udržet "v rámci svého poslání". Dobrá identifikace toho, "co trh žádá nejvíc" mě totiž může odvést od toho "co mě nejvíc baví". Těmto svodům je dobré odolat, protože s odstupem času zjistíme, že získat více peněz za cenu ztráty radosti a dobrého pocitu existence je špatný obchod.

Zaujetí kompromisního postoje "nejdřív hodně vydělám, až pak vrátím se k tomu, co mám rád a co mě baví nejvíc" je podlehnutím tzv. "až-pakismu". Až-pakismus (jež obvykle přerůstá v celoživotní návyk) je ve starším věku nejčastější příčinou pocitu "promarněného života" a hluboké frustrace.

Dobře promyšlená a "procítěná" formulace POSLÁNÍ i NABÍDKY tvoří základ "Našeho úspěchu, naplnění a radosti z existence".
Nemělo by jít o dogmata, kterých se budeme do smrti držet, ale hlavně o to, abychom se udrželi s aktuální formulací POSLÁNÍ i NABÍDKY v co nejlepší "pocitové rezonanci".

Funguje to tak, že vždycky, když je v centru naší pozornosti a úsilí to, co nás baví, disponujeme nekončícím přílivem nové energie. Zatímco vždycky, když se nutíme do něčeho, čemu nevěříme a o čem pochybujeme, brzo nás to unaví a znechutí nás i naše okolí.

Dlouhodobé a trvalé zdokonalování formulací našeho POSLÁNÍ a naší NABÍDKY je ve skutečnosti naší péčí o zdroj naší životní energie.

Odesláním vyplněného formuláře získáte ZDARMA konzultaci k tématu

"Jak vyladit obsahu i formu mé nabídky a jak získat pozornost těch jimž je určena"