OSLOVENÍ

Rozhodněme se - 1) koho   2) jak   3) kudy - oslovíme.
Rychlou identifikaci Vašich priorit
pro OSLOVENÍ / VZTAH / DÚVĚRU poskytuje

Poznámka:

Ke každému z těchto tří bodů náleží určitý konkrétní soubor podnikatelských činností a konkrétních postupů, jimiž daná oblast bude uskutečněna. Dokážeme-li tyto postupy a činnosti popsat tak aby byly opakovatelné - pak je lze jedním slovem označit jako "systém".

Ve firmách od určitě velikosti obvykle k různým účelům komunikace využijeme specializované systémy:


OSLOVENÍ bude mít na starosti "Marketingový systém"
VZTAH zajistí "Prodejní systém"
DÚVĚRU vytvoří "Obslužný systém"

Všechny tři zmíněné systémy vnímáme jako "nástroje firemního marketingu".

Při větším rozsahu našeho podnikání, se může vyplatit nasazení komplexního systému CRM (Client Relationship Management) - některé zvládnou všechno, co k firemní marketingové online komunikaci potřebujeme.


Ostatní podnikatelské činnosti jako jsou např. řízení lidských zdrojů, logistika nebo účetnictví pak pro zjednodušení zahrňme do oblasti činností, kterou nazveme "Administrativní systém"


Čím lépe dokážeme všechno, co nám v podnikání funguje popsat v rámci jednotlivých systémů a čím přesněji budou popsány i souvislosti mezi jednotlivými systémy, tím snadněji se firma bude rozšiřovat a tím spolehlivěji bude fungovat i bez našeho trvalého dohledu a dozoru nad jednotlivými činnostmi.
Ideálním cílem naší podnikatelské činnosti tedy nemají být činnost trvale závislé na osobě podnikatele, ale mělo jít o vytvoření autonomně fungujícího podniku definováním kvalitně fungujících výše zmíněných systémů. Úkolem podnikatele pak je neustálé zdokonalování jednotlivých systémů i vazeb mezi nimi s cílem zvýšení efektivity a plynulosti vykonávání všech souvisejících činností.
Obchodní výsledky podniku společně s kvalitou fungování jednotlivých systémů i podniku jako celku představují "hodnotu podniku" z níž plyne i cena, za kterou lze podnik prodat v případě, že zakladatel(ka) v podnikání nemůže pokračovat. Dobrý podnikatel proto už při zakládání své podnikatelské aktivity vidí ve svém podniku "v budoucnu obchodovatelné aktivum".

Vyplněním a odesláním formuláře získejte ZDARMA konzultaci na téma

"Definování priorit a strategie pro naši online marketingovou komunikaci"